Een openhartig interview met Tom Bouman waarin hij vertelt aan Beau de Leeuw over zijn angsten, dromen en interesses.

Zo dromerig als dat Tom over kan komen, zo gespannen zit hij nu voor mij. We zitten in een gebouw wat van de oude Jehova’s was. Tegenwoordig is het een evangelische kerk waar men samen komt. Wij zitten in een leeg zwembad met daarin grote banken. Ik heb Tom zijn jas over mijn benen met mijn armen eronder. Het is zo koud en ikzelf heb geen jas meegenomen. Ik mocht die van Tom even om op te warmen. Tom zit tegenover mij en snuift zijn neus op als ik vraag naar zijn thuissituatie. “Ik woon thuis met mijn ouders met mijn broertje (20) en zusje (17). Ik heb op zich wel een leuke band met hun. Ik ga niet zoveel met ze om, niet om een specifieke reden. We zitten meestal op onze eigen kamers en dat is prima. We zijn wel zelfstandig thuis, mijn broertje en ik wat meer dan mijn zusje. Ze zit in haar pubertijd en dat is soms wel lastig. Soms wil ze alleen maar knuffelen en de week daarna mag ik haar met geen vinger aanraken. …


Je leert je klasgenoten toch minder goed kennen zo, als je maar eens per twee weken op school komt. Tijd om daar verandering in te brengen. In een oude, erg koude kerk. In het leeggelopen doopbad. Zittend op een comfortabele bank, sprak Jochem Wijma over zijn leven. Over geluk, ongeluk en autisme . Als 19 jaar oude jongeman heeft hij al een volwassen uitstraling en houding wat betreft het leven. Samen met zijn vader, moeder en broertje woont hij in Ede.

Image for post
Image for post

Hoe zou familie jou omschrijven?

Uhm, in ieder geval rustig. Ambitieus ook wel, ik leg de lat hoog. Bescheiden. Ze zouden misschien ook zeggen dat ik dingen voor mezelf veel te moeilijk maak. Ik ben het met al deze vier dingen wel eens. Zelf zou ik mezelf beschrijven als: introvert, ingewikkeld en vriendelijk. Introvert omdat ik niet op de voorgrond willen treden, ik vind het ook prima om op mezelf te zijn. …


Het is ergens in 2002 of 2003, in het Utrechtse Renswoude. De kleine Emma, dan 2 of 3 jaar oud, zit achter op de fiets bij moeder Wilma. Ze maken een ‘rondje Renswoude’. Onderweg komen ze langs een weiland. Een koe bonkt daar tegen het hek. Gooit zijn kont tegen de krib. Een rebel pur sang.

17 jaar later claimt de nu 20-jarige Emma Verbree dat dit haar vroegste herinnering is. Ze wist het gelijk. Dit was het. En toevalligerwijs is het een anekdote die precies past bij haar leven. Een leven dat misschien niet zo rustig is als ze soms doet voorkomen. Emma is een vlotte jongedame, kordaat. Belofte is bij haar belofte. …


“Seks en liefde wordt vaak als één gezien, wat ik ook heel goed begrijp. Bij dit werk is het de kunst om dit apart van elkaar te houden en seks echt als werk te zien. Privé zou ik ook op een andere manier seks hebben dan dat ik op mijn werk heb” verteld Frederico terwijl hij met zijn handen gebaard hoe dit gescheiden is van elkaar. Frederico is 24 jaar en werkt sinds kort als sekswerker. Hij is de eerste sekswerker die ik in mijn leven sprak over zijn werk.

Image for post
Image for post

Er zijn veel taboes rondom het werk van sekswerkers. Veel mensen worden ongemakkelijk van dit onderwerp en weten eigenlijk ook niet zo goed wat zij zich erbij voor moeten stellen. Wij willen er voor deze doelgroep zijn en met hun gaan leven. Wij willen ervoor zorgen dat zij meer begrepen gaan worden en dat er minder schaamte rondom het onderwerp is. …


“Seks en liefde wordt vaak als één gezien, wat ik ook heel goed begrijp. Bij dit werk is het de kunst om dit apart van elkaar te houden en seks echt als werk te zien. Privé zou ik ook op een andere manier seks hebben dan dat ik op mijn werk heb” verteld Frederico terwijl hij met zijn handen gebaard hoe dit gescheiden is van elkaar. Frederico is 24 jaar en werkt sinds kort als sekswerker. Hij is de eerste sekswerker die ik in mijn leven sprak over zijn werk.

Image for post
Image for post

Er zijn veel taboes rondom het werk van sekswerkers. Veel mensen worden ongemakkelijk van dit onderwerp en weten eigenlijk ook niet zo goed wat zij zich erbij voor moeten stellen. Wij willen er voor deze doelgroep zijn en met hun gaan leven. Wij willen ervoor zorgen dat zij meer begrepen gaan worden en dat er minder schaamte rondom het onderwerp is. Eerst willen we u wat dingen laten zien over sekswerkers. …

SekswerkOnline

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store